Школа по акордеон

Школа по акордеон | Марек Дяков Споделете „Школа по акордеон“

Основана: 2000 година

Един от най-популярните инструменти в света е акордеонът. Напрактика той е познат във всеки един континент и се радва на почитатели от всички възрасти, защото на него могат да се изпълняват много жанрове музика. Това е инструмент с възможности на цял оркестър. На акордеон се изпълняват едновременно мелодия, ритмично-хармоничен акомпанимент и бас, а богатството на тембрите се постига освен чрез регистрите в двете ръце и с неговата най-чувствителна част - мехът.

През 2000 г. създадох школата по акордеон към Националния дворец на децата в гр.София, защото имаше интерес от това да споделя опита си като инструменталист и музикант. За да се изгради един акордеонист като истински инструменталист, обучението му преминава през много специфични процеси и наслагвания от технически умения, музикална култура и естетика. Това са и моите стремежи като преподавател, а именно: да давам на възпитаниците си най-правилните насоки за техническото овладяване на инструмента, да се изгради висок критерий за изпълнение, оформянето на музикален вкус и не на последно място - чувството за самоконтрол и самооценка.

Съвкупността от всичките тези качества отваря вратите на тази голяма мистерия, наречена МУЗИКА.
Коментари