Марек Дяков
Български композитор, автор на инструментални и вокални произведения.
Композитор на танцова, симфонична, камерна и филмова музика.